Mattias Svedberg

Nr 1/2020

Ålder: 44 år.
Yrke: Bryggeriarbetare på Kopparberg.
Familj: Gift.
Fackligt uppdrag: Sekreterare i Livsklubben.
Läser böcker: Nej, jag diagnostiserar mig själv som dyslektiker, lyssnar hellre.
Ser på: Idrott och samhällsprogram.
Filmkanaler: Nej.
Fritidsintressen: Träning, sprungit några Marathon men gillar kortare distanser bättre.

Relaterade artiklar