Medlemsrekrytering och demokrati

Nr 7/2021

* Andelen utrikesfödda inom livsmedelsindustrin har ökat. Idag är 40 procent av livsmedelsarbetarna födda i ett annat land än Sverige. Även andelen unga anställda inom industrin har ökat. Unga och utrikesfödda har ofta lägre kunskaper om vad den svenska modellen, vad fackföreningen står för och vad kollektivavtal innebär.
* Vid utgången av 2020 hade Livs 26 816 medlemmar. Av dessa var 22 859 aktiva medlemmar (dvs med anställning på en arbetsplats). I genomsnitt har antalet aktiva medlemmar minskat med 533 personer per år under kongressperioden. En förklaring till det sjunkande medlemsantalet är att arbetsplatser lagts ned och att medlemmar fått jobb i andra branscher och bytt förbund.
* Under hela kongressperioden som är på fyra år har nära 9000 nya medlemmar rekryterats. Nästan 40 procent av de aktiva medlemmarna är nya medlemmar.
Källa: Kongressrapporten Medlemsrekrytering och demokratiutveckling

Relaterade artiklar