Nationellt branschråd för nyrekrytering till köttindustrin

Nr 11/2019

I mars bildade Kött- och charkföretagen tillsammans med Arbetsförmedlingen ett nationellt branschråd som ska fungera som en plattform för en bred diskussion om hur slaktare och styckare ska kunna rekryteras till industrin.
Branschrådet ska försöka ta fram utbildningsmaterial och ett gemensamt regelverk om vad som bör ingå. Förutom branschorganisationen ingår Livs och en rad stora företag som HK Scan, KLS Ugglarps, Dalsjöfors, HFG Sverige och Skövde slakteri.

Relaterade artiklar