Nya sätt att jämföra lönesättning krävs

Nr 4/2022

Mätmetoden som används för att jämföra mäns och kvinnors löner är ofullständig. Det konstaterar Jämställdhetsmyndigheten i en ny rapport. 

– Problemet uppstår när vi i Sverige ska samla in statistik för att titta på löneskillnaderna på nationell nivå. Vi skulle behöva jämföra olika yrken med likvärdiga kvalifikationskrav, till exempel barnmorskor med civilingenjörer eller socialsekreterare med försäljningschefer, för att närmare kunna visa på vilket sätt kvinnodominerat arbete innebär lägre lön. Men i dag kan vi inte se det, för alla jämförelser utgår från kvinnor och män som arbetar inom samma yrken, säger Eberhard Stüber på Jämställdhetsmyndigheten i ett pressmeddelande. 

I stället bedömer Jämställdhetsmyndigheten att det skulle vara bra att pröva en metod där yrken med likvärdiga kravnivåer grupperas ihop.

– När vi har tagit fram ett utkast till ett sådant mått blir löneskillnaden mellan kvinnodominerade yrken och övriga yrken nästan 20 procent. Genom att komplettera statistiken på denna punkt kan vi följa förändringar över tid av hur kvinnodominerade yrken värderas. Därmed skapas målbilder som anger var den bristande jämställdheten i lönesättningen är som mest uppenbar. Ansvaret för lönebildningen ligger hos arbetsmarknadens parter. Samtidigt finns ett tydligt jämställdhetspolitiskt mål som riksdagen har beslutat om, säger Eberhard Stüber.

Relaterade artiklar