Peter Schmidt

Nr 4/2019

Yrke: Funktionär på tyska livsmedelsarbetarefacket NGG där han ansvarar för internationella frågor.
Ålder: 57 år.
Språk: Tyska, engelska och franska.
Bakgrund: Mejeri-arbetare på ysteri.
EU-uppdrag: Ledamot i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén som är ett rådgivande organ inom EU, bestående av 350 företrädare för det civila samhället.
Intresse: Hållbara livsmedelssystem.

Relaterade artiklar