Projektet Medlemsnära

Nr 12/2019

Med projektet Medlemsnära som börjar den 13 januari gör Livs en satsning inom ramen för plan 2021 på att uppnå kongressmålen som sattes 2017. Dessa var en höjning av organisationsgraden med 10 procentenheter, samtal med medlemmarna minst en gång i månaden samt ge facklig introduktion inom tre månader.
Ansvariga för projekt är Natasa Stojkovic, central ombudsman, och Mia Örnlind, lokalombudsman.
Team 8 består av Linda Mäkelä från Coop Nord i Umeå, Region Norr, Aila Gustafsson från Atria i Sköllersta, Region Mitt, David Amundsson från Arla i Kallhäll, Region Öst, Fredrik Malmström från Kronfågel i Valla, Region Öst, Nina Forsberg från Swedish Match i Göteborg, Region Väst, Anna Widell från Semper i Götene, Region Väst, Michelle Malmberg från Orkla Foods i Eslöv, Region Syd samt Fredrik Berg från Oatly i Landskrona, Region Syd.

Relaterade artiklar