Ramlösa

Provinsialläkaren Johan Jacob Döbelius invigde Ramlösa hälsobrunn den 17 juni 1707. 

Redan på 1600-talet sökte sig människor till brunnen för att bli friska av vattnet.

Ramlösafabriken fyller 90 miljoner liter mineralvatten på flaskor och burkar årligen. 

Mineralvattnet pumpas upp från två källor, den ena ligger på 30 meters djup och den andra på 90 meters djup. Båda källorna innehåller naturligt mineralvatten men deras mineralsammansättning skiljer sig åt.

Varumärket Ramlösa tillhör Carlsberg Sverige AB.

Relaterade artiklar