Visselblåsarfunktionen

Nr 12/2021

De myndigheter som har utsetts av regeringen ska genom externa rapporteringskanaler, så kallade visselblåsarfunktioner, ta emot, följa upp och lämna återkoppling på rapporter om missförhållanden inom ett utpekat ansvarsområde. 

Visselblåsare ska kunna slå larm skriftligen, muntligen eller vid ett fysiskt möte. 

I förordningen ställs också krav på rutiner för att säkerställa att rapporter endast hanteras av behöriga enheter eller personer och att dessa får relevant utbildning för att kunna hantera rapporterna. Det ställs även krav på överlämnade till rätt behörig myndighet för det fall en rapport har kommit in till fel behörig myndighet.

Regeringen har också fattat beslut om förordning om statsbidrag. Förordningen innebär att statsbidrag kan lämnas till arbetsmarknadens parter och vissa andra ideella organisationer. Dessa ska med hjälp av statsbidraget kunna ge råd och stöd till visselblåsare. 

Källa: regeringen.se

Relaterade artiklar