Livs på plats bland frihetskämparna

Nr 11/2014

– Det är viktigt att vi visar vårt stöd till alla de som kämpar för demokrati. Jag har personligen framfört en hälsning till demonstranterna i Hongkong från Livs och vår yrkesfederation IUL, säger Pauli Kristiansson, Livs ombudsman ansvarig för internationella frågor, nyss hemkommen från Hongkong.
Det är Pauli Kristianssons andra besök i Hongkong på kort tid. Han har bland annat varit på plats för att visa Livs solidaritet med demonstranterna som kräver fria och demokratiska val 2017. Hans tal till demonstranterna, som han höll utanför det regionala parlamentet, har haft stort genomslag i media.
– Det känns bra att Livs stöd har uppmärksammats, samtidigt tycker jag att det är trist att så få fackföreningar i väst har visat demonstranterna sin solidaritet, säger han och fortsätter:
– Jag menar inte att de måste ha folk på plats men de kan visa sitt stöd på andra sätt
För Livs har solidaritetshandlingen varit en självklarhet. Livs har ett engagemang i utvecklingen i Hongkong som sträcker sig ända tillbaka till 1990 då HKCTU bildades (se faktaruta).
Det som utlöste protesterna i slutet av augusti var när det stod klart att regimen i Kina inte kommer att tillåta fria val i Hongkong 2017.
– När jag var där var det hundratusentals som deltog i demonstrationerna. Det var människor i alla åldrar som protesterade.  Det var jag lite förvånad över, jag hade trott att det mest skulle vara ungdomar. Det som också var utmärkande var hur vänlig stämning som rådde och att demonstrationerna var så välorganiserade.
Hongkongbor försåg demonstranter med mat och dryck. Laddningscenter för mobiler upprättades. Sanitetsartiklar lades frikostigt ut på offentliga toaletter. Det var mycket information som spreds via sociala medier.
– Så det är på sätt och vis en digital revolution som pågår. Själv kunde jag dock inte följa vad som skrevs eftersom det mesta var på kinesiska.

Han understryker att det inte bara handlar om Hongkong utan om hela Kinas utveckling. Han berättar vidare att arbetarna på Coca Cola i Hongkong strejkat i två dagar för att visa sitt stöd. Även lärare har visat sitt stöd men på ett annorlunda sätt.
– De strejkade genom att undervisa eleverna i demokrati och mänskliga rättigheter.
Protesterna i Hongkong har fått namnet Paraplyrevolutionen. Detta för att många av demonstranterna använt paraplyer för att skydda sig mot pepparspray och tårgas. En symbol för demonstrationerna för demokrati har också ett gult band blivit.
– Det är många som bär ett gult band. Det är också många som ler vänligt om man bär det, berättar Pauli Kristiansson som själv har ett gult band fäst på sin axelväska.