Ny arbetsrätt hot mot facket

Nr 2/2020

Ukrainas regering förbereder en massiv juridisk attack mot grundläggande fackliga rättigheter. Ett utkast till ny arbetsrätt presenterades för parlamentet 27 december utan förvarning till facket.
IUL, och dess medlemsförbund i Ukraina och internationella fack, uppmanar den ukrainska regeringen att genast riva utkastet till ny arbetsrätt och respektera internationella rättighetskonventioner.