Besviken att det inte blivit större förändringar

Nr 4/2019

Läser ledaren i senaste numret av Mål & Medel om den tröga utvecklingen av jämställdhetsarbetet. Annika Baude nämns för sin insats på området.
När Livs inför kongressen 1981 startade arbeten med ett antal handlingsprogram så fick jag uppgiften att ta fram ett jämställdhetsprogram. Jag sökte efter kunskap och erfarenheter och fick kontakt med Annika Baude som var forskare och jämställdhetskämpe.
Annika ställde upp till 100 procent och blev genom sin kunskap och vilja ett stort stöd för oss i arbetsgruppen. Hon drev och stimulerade oss i arbetet med handlingsprogrammet som presenterades på kongressen. Men motståndet var stort även i de egna leden mot förändringar. Därför är det en besvikelse att inte utvecklingen har lett till större förändringar när det gäller hela samhället. Orättvisa lönesättningar och andra diskrimineringar finns fortfarande kvar.
Stig Rann