Dags att ta krafttag mot visstidsmissbruket

Nr 1/2020

Det talas mycket om behovet av medlemsvärvning nu, och nödvändigheten av att vi blir fler i förbundet. Vi kan bara instämma i att vi alla måste arbeta aktivt för att få nya medlemmar. Men detta arbete handlar om så mycket mer än att sälja in medlemskapet genom att prata. 660 kronor är mycket att betala för en lågavlönad livsmedelsarbetare. Många vill se att medlemskapet faktiskt gör skillnad på arbetsplatsen. Och för att kunna göra ordentlig skillnad behöver vi fackligt aktiva bra verktyg, i form av bra avtal.
Långtidsanställda visstidare är ett av de största problemen gällande medlemsrekrytering på arbetsplatser där det finns chefer som har kontroll över anställningar och som har en negativ inställning till facket i allmänhet och/eller till de personer som är drivande inom den lokala klubben.

I Livs kollektivavtal finns en gräns på 18 månader för visstidsanställningar, innan de måste övergå i fast anställning. Alla är nog ense om att det är en alldeles för lång tid för att användas som provanställning. Syftet är som vi förstått det att ge arbetsgivarna möjlighet att ta in enskilda visstidare gång på gång vid produktionstoppar, utan att behöva erbjuda dem fast anställning efter alltför kort tid. Därför finns istället för kortare maxgräns en uppgörelse mellan Livs och arbetsgivarorganisationen LI om att de som haft visstidsanställningar sammanlagt 12 månader under en treårsperiod ska ha företrädesrätt till anställning vid nästa tillfälle företaget de arbetat på behöver personal.
Men uppgörelsen ger i realiteten inget skydd mot godtyckliga avslut för de som tvingats harva i visstid 12–18 månader trots att de arbetar heltid på ett företag. Visst har de företrädesrätt till anställning vid nästa rekryteringstillfälle om deras kontrakt skulle avslutas. Men om företaget vill bli av med dem behöver de bara låta kontraktet löpa ut när de vet att de kan klara sig utan att nyanställa i någon eller några månader – för de flesta har inte möjlighet att sitta på rumpan och vänta på att företaget kanske erbjuder en ny anställning, osäkert när.
Det innebär i praktiken att på arbetsplatser där fackmedlemskap kan påverka chansen till fortsatt kontrakt negativt blir fackklubbarna tvungna att sitta och vänta upp till 18 månader på att kunna rekrytera nyanställda. Man kan inte rekommendera folk att riskera sitt jobb för att bli medlemmar, då man inte kan skydda dem mot godtyckliga avslut, ens efter 12 månaders visstidsanställning.

Vi anser att Livs därför antingen måste kräva sänkt maxgräns för visstid, eller ett starkare skydd mot godtyckliga avslut av kontrakten för de som gått på visstid under en längre period. Lämpligtvis bör gränsen i så fall sättas vid sex månader, som är en rimlig tid för provanställning. Och detta skydd bör i så fall vara inskrivet i kollektivavtalet. Många känner inte till den uppgörelse som finns om företrädesrätt till ny anställning efter 12 månaders visstidsanställning, vilket innebär att arbetsgivarna ofta inte ens behöver ta hänsyn till det allt för svaga skydd mot godtyckliga avslut som vi har idag.
Klubbstyrelsen,
Livsklubben Nybergs Deli