Dråpslaget mot Boxholm

Nr 11/2018

Mer än 500 sparkas i Linköping. En svår förlust för Linköpings kommun men framförallt för de 500 anställda som tvingas ut i arbetslöshet, med allt vad det innebär.
Så kunde det vara, men nu gäller det Boxholm och 25 anställda på Boxholms Ost. Omräknat efter storlek på kommun blir uppsägningen av 25 anställda i Boxholm drygt 500 i Linköping. Det är så man måste se och förstå dråpslaget mot Boxholm. Men varför? Arla ska flytta tillverkningen till Östersund och spara pengar, 14 miljoner enligt Arlas egna beräkningar. Men vad är Livs och samhällets beräkningar?
Så sent som 2009 utnämndes Boxholms Ost för dess framgångar till årets livsmedelsföretag. 2011 köptes mejeriet upp av Arla. Det här kan bara ses som ett i raden av köp för så kallad omstrukturering i syfte att maximera ägarnas vinster.

När ett företag läggs ned, som Boxholms Ost, Stiga i Tranås, godisfabriken i Habo, Findus i Bjuv, däcktillverkningen i Gislaved och Saab i Trollhättan, blir det ett stort nederlag för såväl de enskilda människorna som det drabbar, som respektive kommuner. De privata kapitalägarna fattar beslut som påverkar kommuners ekonomi. Det som är vinst för aktieägare är en kollektiv förlust för människor i kommunerna. Först vinst, sedan förflyttning till lönsammare ”trakter”, slutligen sanering. Kommunerna betalar notan!
Vi tycker inte att det är samhällets uppgift att städa upp efter omstruktureringar som bara handlar om att maximera vinster för privata, eller som i detta fall ko-operativa, bolag. Därför säger vi nej till uppsägningar i företag som går med vinst. Men vi menar också att arbetarrörelsens egna organisationer, partier, fackföreningar inte bara kan agera som ”kommentatorer”, ungefär som det vore en fotbollsmatch, där det ena laget redan på förhand är dömt att förlora.
Det går att göra motstånd! Boxholm måste slå tillbaka! Det är inte Arla som bestämmer över Boxholms framtid. Livs, som organiserar de anställda på Boxholms Ost, måste föra diskussioner med sina fackliga kamrater i Östersund. Varför ska Östersundsfabriken anta Arlas planer rakt av? Vad innebär det för förändringar i Östersund? Löner, övertid, arbetsmiljö? I dag Boxholm, imorgon Östersund!

Men vad händer i Boxholm nu? Det ena scenariot är att alla tittar på när ”Osten” läggs ner? Det andra är att de 25 arbetarna övertar osten och säljer den i egen regi! Vi menar därför: Inte en Boxholmsost ut på marknaden under Arlas varumärke. Livs med stöd från LO borde upprätta en fristående kooperativ organisation som saluför Boxholms ost. Med hjälp av fackliga och andra stödjande organisationer, tillsammans med den flora av sociala medier, kan det bli en smakrik ost för dom som tror på solidaritet!
På så sätt kan vi gemensamt vrida er ur Arlas grepp och tvinga dem till förhandlingar. Det skulle inte bara vara en seger för Boxholm som kommun och anställda på ”Osten”. Det skulle också vara den första segern för svensk arbetarrörelse på decennier!
Roger Jönsson och Roger Durlind,
socialister i Linköping