Etableringsjobb kan utnyttjas

Nr 1/2018

Grundidén med att driva företag är att de resurser som sätts in i företaget ska ge mer resurser när produkten är klar. När företaget har betalat alla kostnader så ska det förhoppnings finnas kvar ett överskott som ägarna förfogar över. Antingen till nya investeringar för att utveckla och öka produktiviteten i företaget eller som utdelning till ägarna.
Företaget är utsatt för ett omvärldstryck som konkurrerar och kräver att företaget fokuserar på sina kostnader. I och med att konkurrenterna har ungefär samma kompetenser så är det arbetskraftskostnaderna som är viktigast eftersom det är den enda kostnaden som företaget kan styra via löner och de anställdas produktivitet genom organisationen av arbetet. Produktiviteten bygger på att producera för så låga kostnader som möjligt genom att förmå de anställda att arbeta effektivt och snabbare.

Människan är det enda däggdjur som kan producera mer än vad hon själv behöver och därmed skapa ett överskott utöver den egna lönen. I ett historiskt perspektiv så visar alla avtalsförhandlingar att arbetsköparna vill betala så låga löner som möjligt. Företag som är likvärdiga i kompetens och teknisk utveckling på en marknad som efterfrågar samma sorts produkter konkurrerar med pris och kvalité. För att hålla sig kvar på marknaden och inte tumma på pris och kvalité så är det lönekostnader som måste pressas.

Det ligger då nära till hands att etableringsjobb kan utnyttjas till att förstärka den egna kassan. Jag kan inte tänka mig att arbetsköparen tar en extra lönekostnad på 8 000 kronor i månaden av sociala skäl.
Hasse Axelsson