För hög avgift gör att vi tappar medlemmar

Nr 7/2021

Det nya förslaget på nya nivåer blir alldeles för stor höjning. Från 660 kr till 750 kr är för stor höjning tycker jag. 750 kr X 12 blir 9 000 kr på ett år. Det är svårt att motivera. Och man kommer att tappa medlemmar. Så mitt förslag är att man inte höjer så mycket på nivå 9.
Ulf Flygare,
Atria Sverige Sköllersta