Fördelar med eget bibliotek

Nr 11/2019

Det är en fröjd att genom ett arbetsplatsbibliotek kunna bidra till ett ökat läsande. Genom att ha blandad litteratur är målet att nå så många som möjligt. Ett bibliotek erbjuder också besökarna en lugn stund och är i sig en plats för avkoppling.
Mikael Ringqvist,
klubbordförande och bokombud på HK Scan i Skara