”Högervindarna kan aldrig tysta de fackliga kämparna”

Nr 12/2018

I början av oktober deltog jag på Effats konferens för unga fackligt aktiva som hölls på Runö i Åkersberga.
Det var tre inspirerande dagar som till stora delar byggde på paneldiskussioner. Vi var totalt 74 unga fackligt aktiva från 24 olika länder som deltog. Från Sverige fanns, förutom jag som representerade Livs, även representanter från IF Metall, Byggnads, Handels, Målareförbundet samt LO på plats.

En av talarna var LO:s förste vice ordförande, Therese Guovelin, som pratade om det politiska klimatet i Sverige efter valet och berättade om hur LO-medlemmarna röstat. Hon berörde även den svenska arbetsmarknaden och den skyhöga ungdomsarbetslösheten som sjunkit ordentligt under den socialdemokratiskt ledda regeringen.
Problematiken runt ungdomsgarantin som innebär att alla under 25 år ska få ett erbjudande om jobb eller utbildning var också uppe för diskussion under dessa dagar. Från Italien och Belgien framförde representanter att det tyvärr allt för ofta handlade om att arbetsgivare ville minska lönekostnaderna och därmed helt missbrukar det ursprungliga syftet med garantin.
Ett intressant seminarium handlade om ett projekt som varit framgångsrikt i Slovenien och går under namnet ”Transparency at work”. Där har ungdomsorganisationer tillsammans med fackförbund gått ihop och skapat en databas där unga ger omdömen om företag de har jobba på. På detta sätt kommer dåliga arbetsförhållanden upp till ytan och satsningar görs för att hjälpa företag som fått dåliga omdömen att bli attraktivare arbetsplatser.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) avslutade konferensen med ett upplyftande tal till oss unga fackligt aktiva där hon framhöll att oavsett högervindarna som blåser runt om i Europa så kan dom aldrig tysta de fackliga kämparna. De orden tyckte jag var en perfekt avslutning på dessa givande dagar.
Caroline Maar