Istället för att ställa in så ställde vi om

Nr 1/2021

Vi hade planerat ett medlemsmöte på Pågen i Malmö till den 12 december som skulle vara covid-19 anpassat. Det fanns en anmälningslista med begränsningen 50 personer som rekommendationen löd då.
Vi insåg snabbt att det kanske inte skulle bli samma dynamik som vi uppskattar och är vana vid, men nöden har ingen lag.
När vi hittat den form som vi trodde skulle fungera ändrades förutsättningarna genom nya mer restriktiva regler. Det tvingade oss att tänka om ännu en gång, fast nu med oroväckande kort varsel. Att ställa in var inget alternativ. Det fanns för många viktiga frågor som behövdes informeras om och diskuteras. Vi som arbetar med fackliga frågor är alltid fokuserade på problemlösning. Det ingår liksom i vår vardag. Och detta var ett sådant tillfälle.

Vi beslutade därför att vi skulle hålla ett digitalt medlemsmöte med samtliga medlemmar på en gång. En utmaning som kräver både tekniskt kunnande och tålamod. Alla är ju inte vana att sitta vid en dator. Vi i klubbstyrelsen hade visserligen kört några mindre möten digitalt sinsemellan men i övrigt hade vi ingen större erfarenhet.
I början fanns det reaktioner både i styrelsen och hos medlemmarna hur detta skulle fungera med så kort varsel och utan erfarenhet. Men … vi kavlade upp ärmarna och bad företagets IT-avdelning om hjälp. Vi började med att samla in och uppdatera medlemmarnas mejladresser. Sedan bjöd vi in till ett mindre testmöte med instruktioner och ordningsregler så att de medlemmar som kände behov fick prova på hur det skulle bli utan att känna press. Då upptäckte vi att några mejladresser inte fungerade. Men efter lite uppdatering såg det bättre ut.
Det blev ett mindre tapp med felaktiga adresser men i slutändan fick vi ungefär samma uppslutning som på ett ordinarie medlemsmöte. Ordningsreglerna var en viktig del för att lyckas. Det blev så klart livligt ibland när några glömde att stänga av sina mikrofoner men bortsett från det så var det både roligt och givande.
Under självaste mötet hade vi delat in styrelsen i ansvarsområden. Några fick hålla koll på chatten, svara på frågor och se till att alla följde ordningsreglerna medan andra förde protokoll och höll upprop. Detta gjorde att vi lyckades över förväntan. Vi körde medlemsmöte via Teams. Responsen efter mötet var guld. Vi kan definitivt tänka oss att göra om detta – oavsett covid-19 eller inte. Kanske inte varje möte men någon gång under året.
Livsklubben på Pågen i Malmö
Neziya Rahman