Mäns våld mot kvinnor är också en pandemi

Nr 3/2021

Det är lördagen den 26 september 2020. Regnet faller, droppar landar på asfalten under våra fötter. Det har gått ett år sedan vi stod här sist. Då stod vi nära, höll varandras händer och protesterade mot det faktum att bara 5–10 procent av alla våldtäktsfall leder till fällande dom. Den här gången håller vi avstånd. Världen vi lever i har blivit en annan. Har vänts upp och ner, blivit osäker och förvirrande. Så mycket har förändrats. En sak har det inte.
Rättslösa gick som en våg genom Sverige 2019. Hundratals kvinnor radade upp sig utanför polisstationer över hela landet för att protestera mot att deras röster aldrig blev hörda. Det är utanför polisstationen vi har ställt oss igen, två meter ifrån varandra.
I gliporna mellan oss har vi placerat ut skor. Det är skor som representerar de kvinnor som kunde ha stått vid vår sida om de inte hade blivit mördade av män. Som kunde ha stått vid vår sida om de inte hade varit fast
i sina hem tillsammans med sina förövare.

En sak har inte förändrats sedan pandemin började och det är mäns våld mot kvinnor. Istället har våldet ökat i takt med restriktionerna. Enligt BRÅ ökade antalet anmälda misshandelsbrott mot kvinnor med 4 procent under det första halvåret av 2020. I juli hade misshandelsbrott mot kvinnor ökat med 10 procent jämfört med samma månad året innan och i november med
11 procent. Samtidigt rapporterade FN redan under våren att våld i hemmet hade ökat med 30 procent världen över och WHO meddelade att samtal till hjälplinjer hade ökat med 60 procent i Europa.
I en pandemi är kvinnor mer rättslösa än någonsin. Mäns våld mot kvinnor är i sig en pandemi och den farligaste platsen för en kvinna är och fortsätter att vara i hemmet.
För att motverka detta har regeringen avsatt 122 miljoner kronor till det internationella arbetet för mäns våld mot kvinnor. Fantastiskt såklart, men det behövs mer än så. Fortfarande är det kvinnor som måste flytta och leva gömda när de blir utsatta för våld för att män inte ska förlora sin rörelsefrihet. Fortfarande läggs skrämmande många fall av hot, våld och övergrepp ner, oavsett om det finns bevis eller inte. Fortfarande läggs skulden på kvinnor medan män förvandlas till
offer när sanningen kommer fram. Vi behöver kunskap, utbildning och förändrade attityder. Vi behöver prata om normer, jämställdhet, machokultur och samtycke, men framför allt behöver vi en värld som verkligen tar problemet på allvar. Världen har visat att den kan gå ihop för att rädda liv.

Hela världens forskare har gått samman för att ta fram ett vaccin som ska förhindra att människor dör. Självklart är det viktigt, jag säger ingenting annat, men mäns våld mot kvinnor har skördat liv i århundraden. Tänk om hela världen kunde gå samman för att motverka det också. Tänk om det hölls dagliga presskonferenser och infördes hårda restriktioner för att skydda våra liv. Kvinnors liv har aldrig varit lika mycket värda men det måste bli ändring på det nu. Nästa pandemi att få stopp på måste vara mäns våld mot kvinnor.
Sarah Larsson