Otroligt att så många glömt solidariteten

Nr 2/2020

Var femte person är nu, beredd att ge upp jämlikhetstanken och människors lika värde, på grund av de felaktiga tolkningar man gör gällande invandringen. SD gynnar inte arbetslösa, sjukskrivna, pensionärer eller männi-skor på flykt. SD är inget arbetarparti. Förutom att SD är ett nationalistiskt och främlingsfientligt parti är de också ett borgerligt parti som gynnar högerpolitik.
Det är otroligt att många av LO:s medlemmar tappat den solidariska tanken om människors lika värde och skuldbelägger, via politiskt ställningstagande, målgruppen icke etniska svenskar för den samhällsekonomiska ojämlika utvecklingen som har skett.

Förvillade av de tangentbordsryttare som skriver sitt hat mot en enda målgrupp i samhället, blir somliga oemottagliga för de fakta som är orsakerna till att en stor grupp i samhället får det sämre. Immuna mot att se sambanden med den skattepolitik som förts de sista 20 åren. En omfördelning från fattig till rik. Märkligt att inte kunna förstå vilka som gynnats mest av borttagandet av arvsskatt, förmögenhetsskatt, fastighetsskatt och minskad statlig skatt för de med höga inkomster. Och nu också borttagande av värnskatten. Rut- och rotavdrag vars utnyttjande till stor del gynnat de med höga inkomster. Jobbskatteavdragen har gett mer i plånboken vilket resulterade i att pressen på lönehöjningar minskat. Konsekvensen blev att arbetsköparnas vinster har ökat i förhållande till andelen lönekostnader.
Skattekvoten (skatter inklusive sociala utgifter i ett land i förhållande till BNP) har sänkts med 6,6 procent sedan 1990 som då låg på 50,3 procent
Ansvariga måste ju vara alla de som röstat för den politik som minskat statens inkomster med 240 miljarder per år på grund av alla skattesänkningar. Intäkter som kunnat anställa människor inom skola, vård och omsorg eller andra områden som främjat det jämlika samhället.
Okritiskt fördrar man de förenklade argumenten som är riktad mot en grupp människor som pekas ut som om de är en ekonomisk samhällsbelastning och förbiser den samhällsekonomiska vinst som invandringen bidragit till Sverige. När undertecknad på grund av akut sjukdom behövde hjälp för en tid sedan, så är jag mycket tacksam för den sjukvård jag fick av samtlig vårdpersonal där bland annat den kranskärlsröntgen och operation som gjordes av läkare med utländska namn. Glöm inte alla människor med utländska namn som finns på våra arbetsgolv, servicearbeten och inom om vård och omsorg.

Livsmedelsproduktionen skulle säkerligen inte kunna ha en verksamhet utan de duktiga människor med invandrarbakgrund som medverkar till att vi har mat på bordet. Listan skulle kunna göras längre men jag hoppas att budskapet nått fram.
Jämför denna samhälleliga vinst gentemot den lilla grupp som hamnat på fel sida av lagen som ägnar sig åt kriminell verksamhet. Verksamhet som förser somliga i överklassen med partydroger. Hur skall SD handskas med en kvarts miljard människor på flykt på grund av klimatet som vi kan vänta fram till år 2050, enligt FN? Bara under förra året tvingades 17 miljoner människor från sina hem på grund av katastrofer och klimatpåverkan. Nu har ju SD en avvikande åsikt jämfört med andra partier och har sagt nej till Parisavtalet. De anser att vi inte ska känna någon panik. Så de 20 procent som ger sin röst till SD kan sitta lugnt i båten
Hasse Axelsson