S borde byta namn

Nr 2/2019

Apropå den nya regeringen: Nu är det många som borde skämmas!
1) Socialdemokratiska ”arbet-are”partiet med Stefan Löfven i spetsen. Hur kan en före detta svetsare sälja ut arbetarrörelsen till borgerligheten för att kunna klamra sig fast vid makten? Centern och Liberalerna står och skryter i tv att politiken kommer att ta en tydlig högersväng och dessa åsikter/ståndpunkter blir oemotsagda från Löfven & Co.
Medan socialdemokratiska riksdagsledamöter från Västsverige berättar i radio ”att vi får en handlingskraftig regering och det är bra för Sverige och bra för alla”. Va?! Ändringar i LAS och ändringar i hyressättningen kan väl definitivt inte vara bra för alla?
2) LO. Trots att ni sponsrade valrörelsen för sossarna med 30 miljoner, så brydde sig inte partiet om er ett enda dugg. Pengarna får väl anses vara kastade i sjön.
3) Vårt eget förbund. Det ena brevet efter det andra kom hem, undertecknat av ordförande Eva Guovelin, med uppmaning att rösta på sossarna, för att ”rätt” regering skulle få fortsatt förtroende. Hur gick det, tycker ni? Dessutom åkte förbundsombudsmän land och rike runt och förklarade på möten att sossarna är det enda försvar vi har på riksnivå i politiken.

Jag tycker att följande bör göras:
• Uppmana sossarna att ta bort ordet ”arbetareparti” från namnet, eftersom det känns som hyckleri.
• Arbetarrörelsen bör bryta alla vänskapsband med sossarna. Deltagande i VU och övriga delar av partiapparaten har ju ingen effekt. Dessutom ska inte partiet få en enda krona mer i ekonomiskt bistånd!
• Så fort som möjligt bör istället uppmärksamhet och sponsring flyttas över till Vänsterpartiet – ett parti som gång efter annan visat i media – att dom står på arbetarnas sida.
Leif Olofsson

Svar direkt av Eva Guovelin, Livs förbundsordförande:
Valresultatet 2018 innebär att Socialdemokraterna fortsatt är Sveriges största parti och att det rödgröna blocket har flest mandat i riksdagen. Trots det uppstod ett nytt komplicerat läge i svensk politik. Den sittande regeringen röstades bort utan att det fanns ett alternativ.
Centern hade utlovat både att rösta bort Stefan Löfven och, precis som S, att inte ge Sverigedemokraterna inflytande på politiken. Ett löfte omöjligt för Centern att hålla med det valresultat som blev. Allianspartierna kunde inte bilda regering utan att ge SD ett inflytande. Att låta den sittande S-ledda regeringen få fortsätta regera med stöd av Vänsterpartiet var inget som Allianspartierna kunde acceptera.
Så såg läget ut och det är med den bakgrunden Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centern och Liberalerna träffar en överenskommelse. Valresultatet har tvingat partierna att kompromissa och alternativet med en moderatledd regering med stöd av SD skulle varit avsevärt sämre för förbundets medlemmar.

Förbundsstyrelsen anser att det är bra att det nu finns en S-ledd regering, men vi är uttalat starkt kritiska mot en utredning för förändrad lag om anställningsskydd och att etableringsjobb ska vara möjligt för avtalslösa arbetsgivare. Vi anser att frågorna om arbetsrätten ska hanteras av parterna i fria förhandlingar.
Förbundet är också starkt kritiskt till överenskommelsens fördelningspolitiska konsekvenser. I synnerhet tillsammans med den borgerliga budget som riksdagen redan beslutat om där den som redan tjänar mycket får mer genom stora skattesänkningar.
Moderaterna, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och en centerpartist röstade nej till den nya regeringen. De inser att den som har regeringsmakten har inflytande på politiken oavsett överenskommelsen med C och L. Vänsterpartiet, Liberalerna och övriga centerpartister avstod att rösta. Genom det släppte även V medvetet fram en S-ledd regering bunden av överenskommelsen. Förmodligen med insikten att alternativet skulle vara mycket, mycket värre.
Så oavsett partisympatier blev valresultatet inte som önskat, men likafullt behöver Sverige en regering. Vi kommer fortsätta att driva medlemmarnas frågor och vi tvekar inte att vara kritiska mot regeringens politik när det behövs.

Det är samtidigt viktigt att skilja på Socialdemokraterna som parti och som regering. Regeringen består även av MP och är i minoritet. Det kommer att krävas förhandlingar med andra partier för att få igenom beslut i riksdagen. Så har det även varit under tidigare mandatperiod.
Det i sig förändrar inte det socialdemokratiska partiets politiska inriktning och mål.
Eva Guovelin,
förbundsordförande