Säg nej till Svenskt Näringslivs las-avtal!

Nr 6/2021

I en eventuell anslutning av förbundet till det så kallade las-avtalet, eller ”nya huvudavtalet” är under diskussion inom Livs.
Vad skulle en sådan anslutning uppnå? Livs kan inte hoppas på att få igenom minsta förändring av avtalet, som efter Svenskt Näringslivs uttryckliga önskemål pressats fram under ett lagstiftningshot vilket vår egen ordförande liknade vid att ”förhandla under pistolhot” (M &   M nr.7/8-2020).
Om vi skriver under förbinder vi oss till fredsplikt gällande alla frågor som regleras i avtalet. Det blir alltså omöjligt för oss att i kollektivavtalsförhandlingarna ställa krav på bättre anställningsskydd eller andra frågor som tas upp i las-avtalet.
Att frånskriva sig rätten att ta konflikt för förbättringar, och i utbyte få stora försämringar av nuvarande villkor, utan möjlighet att ställa egna krav, det låter som en uppgörelse ingen förhandlare skulle acceptera, och bara detta borde vara skäl nog att inte ens överväga att ansluta till avtalet.

Det sägs att endast de som anslutit får vara med och förhandla om den kommande lagstiftningen. Men allvarligt talat, i hela denna process har politikerna gått in med först piska (hot om lagstiftning) och sedan morot, eller muta (miljarder till kompetensutveckling som villkorades med att facken först måste ge upp och skriva bort sina medlemmars anställningstrygghet). Allt för att tvinga igenom 90 procent av allt Svenskt Näringsliv ville ha, samtidigt som facken tvingats backa på till och med de ytterst modesta krav om förbättringar för de svagaste på arbetsmarknaden som LO ställde.
Att tro att den fackliga sidan skulle få något meningsfullt reellt inflytande över omvandlingen av avtalstext till lagstiftning efter detta vore mer än lovligt naivt.

Kompetensutveckling i sig självt är förstås nyttigt och bra, men att sälja ut anställningsskyddet mot kompetensutveckling är att vända på den grundläggande fackliga princip som så många förtroendevalda fått lära sig i LO:s grundbok Löftet: Fackets uppgift är att upphäva konkurrensen på arbetets marknad, därför att en arbetsmarknad där arbete behandlas som vilken vara eller tjänst som helst missgynnar de arbetande som kollektiv och gynnar endast arbetsgivarna.

Att ansluta till las-avtalet är i praktiken att säga att istället för facklig solidaritet, krav på värdiga förhållanden och frihet att kunna säga vad vi tycker på jobbet, så står vi nu istället för arbetsgivarnas frihet att sparka arbetskamrater lite som de vill. Och i utbyte mot att just våra medlemmar, eller de som lyder under vårt avtal, får något bättre möjligheter att konkurrera ut andra arbetare i kampen om de jobb som finns, när de väl fått sparken.

Det vore som att säga att vi gett upp den fackliga kampen, att vi nu köper arbetsgivarnas villkor rakt av.
Livs måste fortsatt stå utanför Svenskt Näringslivs las-avtal!
Livsklubben Nybergs Deli
Insändare antagen av Livsklubben Nybergs Delis årsmöte 2021