Säg nej till uppgörelsen om inskränkt strejkrätt

Nr 3/2019

LO har tillsammans med TCO, Saco och Svenskt Näringsliv utformat och ställt sig bakom lagförslaget ”Fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister”. Även Livs har ställt sig bakom förslaget.
De stora faror som förslaget innebär har redan lyfts av arbetsrättsjurister och fackligt aktiva.
Den kanske viktigaste invändningen är att avtalet öppnar upp för avtalsshopping och arbetsgivarstyrda, s.k. ”gula” fackföreningar. En av flera anledningar till detta är att lagförslaget gör det olagligt att strejka gällande tillämpningen av ett redan slutet kollektivavtal.
Genom möjligheten att driva långdragna rättsprocesser angående olika paragrafer i den nya lagen, skulle arbetsgivare kunna göra fackens stridsåtgärder ineffektiva, även om arbetsgivaren i slutändan förlorar själva rättsprocesserna.

Dessutom skulle resursstarka arbetsgivare, om lagen går igenom, kunna använda felaktiga avskedanden som stridsmetod. Lagförslaget förbjuder alla stridsåtgärder gällande individuella rättstvister. En arbetsgivare skulle alltså kunna avskeda fackliga nyckelpersoner, och även om avskedandena befanns felaktiga i AD, bara betala det inte särskilt höga skadeståndet och vägra återanställa dom, i enlighet med LAS §39. Det skulle då vara olagligt att strejka för de som avskedats.
Detta är alltså några av flera eftergifter den fackliga sidan ställt upp på i lagförslaget. Vilka eftergifter har då arbetsgivarsidan gått med på? Vilka begränsningar i deras rätt att vidta konfliktåtgärder mot oss finns med i förslaget? Svar: Inga.
De fackliga centralorganisationerna har gått med på att kraftigt begränsa sina möjligheter att använda konfliktvapnet för att försvara sina rättigheter och driva på för bättre villkor utan att få någonting tillbaka. Och det i en situation där Sverige är det land i Europa som har minst antal strejkdagar per år.
Det är helt oförståeligt. Är detta vad man menar med att tillvarata medlemmarnas intressen?
Den pågående hamnkonflikten anges som skäl till lagändringen. Men sedan när utgör en enskild konflikt skäl att inskränka alla fackförbunds rätt att vidta och delta i stridsåtgärder, och dessutom utan motsvarande krav på arbetsgivarsidan?

Tunga arbetsrättsliga experter som Mats Glavå och Örjan Edström, docent respektive professor i arbetsrätt, dömer ut hela motiveringen till förslaget, och menar att en enskild konflikt (hamnkonflikten) inte ska lösas med generell lagstiftning.
Varför någon facklig organisation skulle vilja ge bort sina vapen frivilligt utan att få något tillbaka är för oss en gåta. Livs bör säga nej till förslaget och agera kraftfullt inom LO för att centralorganisationen ska göra detsamma.
Vi vill uppmana alla fackanslutna att sätta sig in i frågan och ta ställning, då regeringen och parterna bestämt sig för att snabba på genomdrivandet av lagen för att undvika att behöva hantera det växande motståndet inom hela fackföreningsrörelsen.

Livsklubben Nybergs Deli, Stockholm,
Livsklubben Lantmännen Unibake AB, Örebro,
Livsklubben Kopparbergs bryggeri, Kopparberg,
Livsklubben Barilla Sverige AB, Filipstad,
Karl Gustav Nilsson, skyddsombud, Åkes slakt och styckning, Söderbärke,
Lars Erlandsson, klubbordförande, Livsklubben Upfields, Helsingborg,
Johan Torgå, pensionär och Livsmedlem, Örebro,
Marita Ahlström, Livsmedlem, Eskilstuna,
Johannes Weiberg, styrelseledamot, Livsklubben Swedish Match, Kungälv

Relaterade artiklar