SD vill försvaga arbetarnas inflytande

Nr 12/2019

Sverigedemokraterna har i sitt budgetförslag presenterat en idé om att regionala skyddsombud inte längre ska väljas av facken, utan tillsättas som byråkrater hos Arbetsmiljöverket istället. Anledningen sägs i budgetförslaget vara att de regionala skyddsombuden är politiska.
Det verkar svårt att förstå vad Sverigedemokraterna vill vinna med detta, men en sak som är klar är att de har fel om den politiska agendan.
Ett skyddsombuds uppgift är att verka för en god och säker arbetsmiljö på våra arbetsplatser. Ibland är arbetsplatsen liten, och ibland finns det inte personer som vill ställa upp på det tuffa jobb det innebär att vara skyddsombud, och det är där de regionala skyddsombuden kommer in. De verkar på arbetsplatser som inte har en egen skyddsorganisation.
De regionala skyddsombuden, RSO, har blivit valda på grund av sin kompetens, sitt engagemang och sina kunskaper om regionens arbetsplatser som råder under det kollektivavtal som reglerar arbetsplatsen. På så sätt väljer också Vision, Lärarförbundet, Polisförbundet och Försvarsförbundet sina RSO. Tror SD verkligen att de är politiserade och är ”Löfvens röst” som Jimmie uttryckte det i SVT?

Att ersätta RSO med byråkrater som ska vara ”oberoende arbetsmiljörådgivare” anställda av Arbetsmiljöverket, och därigenom staten, gör hela organisationen känslig för hur politiken utvecklas i framtiden.
Det är just det Sverigedemokraterna vet. Om de i framtiden tar makten styr de därigenom också arbetsskyddet.
För Sverigedemokraterna vill nog hellre gå Svenskt Näringslivs ärenden. De vill försvaga arbetarnas inflytande på arbetsplatsen. Detta har de visat i flera omröstningar i arbetsmarknadsfrågor i riksdagen.
Det här utspelet från SD ska ses som just det: ytterligare ett bevis på att Sverigedemokraterna inte är på de anställdas sida.
LO Facken Medelpad,
genom Robert Kuusikko, Livs; Cathrine Strand, Kommunal; Michael Sjödin, IF Metall och Tommy Almqvist, Byggnads