Slopad las? Då ska vi ha världens bästa fallskärm!

Nr 11/2020

Den senaste tiden har det varit en hel del turer kring Lagen om anställningsskydd (las) och utredningen ”En moderniserad arbetsrätt” som säkert många LO-medlemmar med mig varit oroliga över. Nu säger regeringen att den inte vill gå vidare med utredningen och det är bra. Samtidigt har turerna i las-frågan hittills varit mycket oroande.
I partiledardebatten i Agenda handlade det om en städare som fingerat kallades Leif som jobbat som städare i 30 år på en arbetsplats där det var aktuellt med uppsägningar. Med dagens regler hade han suttit säkert, men nu ligger han pyrt till. Annie Lööfs svar var att arbetsgivaren får större krav på sig med kompetensutbildning. Kompetensutbildning för en städare! Vilket hån! Om nu stackars Leif som varit trogen sitt företag och börjar få krämpor ska få sparken (uppsagd med finare ord) måste balansen vägas upp med världens bästa fallskärm för oss LO-medlemmar. Det ser jag som ett krav.
Som vänstern lyft i en debatt på sociala medier, att facket i dag på ett företag som har flera driftsenheter på samma ort kan begära att de slås samman när turordningslista vid arbetsbrist upprättas. Utredningen föreslår nu att den möjligheten tas bort och att turordningskretsar delas upp vilket är en väldigt lömsk ändring.
Som det funkar nu om arbetsgivaren tycker att det råder arbetsbrist på en avdelning/skola etcetera så ställer facken frågan om det inte är underbemanning någon annanstans på företaget och omplaceringar kan då rädda las-förhandlingar och uppsägning på grund av arbetsbrist. Detta ska nu tas bort!
Under partiledardebatten på Agenda var det återigen Centerns tur att svara på frågor om las: det talades om fyrkantiga regler, krångliga regler och viktiga reformer. Arbetsgivarnas synpunkter företräddes av utredaren men vad hände med över en miljon LO-medlemmar?
Om nu LO-medlemmar kommer bli drabbade av ”förenklade regler” vid arbetsbrist är kravet från många fackliga medlemmar att vi i bytet då får världens bästa fallskärm: avgångsvederlag, a-kassa i världsklass, arbetsmarknadspolitik i världsklass, socialförsäkringssystem för de sjukskrivna i världsklass och att med till buds stående medel från statligt håll sänka arbetslösheten med sisådär sju procentenheter så arbetslösheten blir ett minne blott och beständig vid dessa nivåer.

Det är ingen naturlag att arbetslösheten enbart ska lösas av marknadskrafter. Vi kan ändra detta med hjälp av staten och skapa meningsfulla jobb för alla.
Vi har idag skolplikt och det har inte kommit från himlen utan ses idag som naturligt. Tänk om alla som kan jobba blir erbjudna ett arbete av staten när inte marknaden fixar detta. Det kan bli den nya naturlagen.
Världen kan förändras. Det är bara upp till dig, mig och de som styr vårt land. Vi kan sedan exportera dessa åtgärder till andra regeringar så det gagnar våra bröder och systrar i EU och alla andra kontinenter med för den delen. Låt oss gärna slänga las-utredningen i papperskorgen, men skulle den bli verklighet så se mina tankar ovan som ett facit för motåtgärder.
Alla ska veta att om man får lämna sin arbetsplats så finns det jobb och trygghet utan oroskänsla nära till hands i detta nya verklighetens Sverige.
Låt oss skapa en naturlag med trygghet för alla.
Ingenting är omöjligt. En dröm ger tanken vingar. Den blir verklig då.
Solidariska hälsningar,
Peter Janson