Svar direkt: Absurt att jämföra Biden och Harris med Trump

Nr 12/2020

För mig är det absurt att påstå att ”Biden och Harris representerar samma sak” som Donald Trump! Eller med Leonardssons formulering ”en väldigt öppen rasism, förnekelse av klimatförändringar och USA:s intresse av krig”.
Biden har oväntat stora meriter i klimatfrågan: Redan 1986 lade han fram ett av de första klimatlagförslagen någonsin i USA:s kongress, där han även ordnat en rad hearings om klimatförändringar. 1998 ansvarade han för the Tropical Forest Conservation Act, där USA slöt avtal med andra länder om hur tropisk skog kunde skyddas i utbyte mot skuldavskrivningar. 2006 attackerade han BP och Chevron och de subventioner som går till oljeindustrin. Som Obamas vicepresident under finanskrisen ledde han Recovery Act, med krav på minskade klimatpåverkande utsläpp, halverad förbrukning för nya bilar och ny stimulans till förnybar. Tillsammans med Obamas utrikesminister John Kerry var Biden ledande i att Parisavtalet kunde antas.
Joe Biden kommer direkt efter installationen den 20 januari 2021 att ansöka om USA:s återinträde i Parisavtalet. Tillsammans med en grupp unga radikala klimatforskare och politiker har han tagit fram ett unikt progressivt klimatprogram för mandatperioden 2021–24. Det är värt cirka 2 000 miljarder dollar och ska finansieras genom att återställa Trumps skattesänkningar för företag, i skatteparadis och på förmögenheter. Klimatprogrammet handlar bland annat om ”den andra järnvägsrevolutionen”, gröna drivmedel och fordon, överföring av fossilsubventioner till stöd för förnybar energi, klimateffektivare bostäder med mera.

Bidens ” Clean Energy Revolution” utlovar en 100 procent ren energi-ekonomi med nettonollutsläpp senast 2050. Redan 2035 ska landets elmix vara 100 procent ”clean energy”, mot dagens 38 procent (förnybart och kärnkraft). Förutom sol och vind öppnar Biden för mer vattenkraft, biomassa och ny, småskalig kärnkraft.
Stefan Edman

Relaterade artiklar