Vi arbetare attackeras från flera partier

Nr 9/2018

Varför är fackligt-politiskt arbete viktigt? Jag är av den uppfattningen att det är väldigt viktigt, speciellt i dessa tider när vi arbetare blir attackerade från flera politiska partier. För att kunna freda oss och arbeta för ett schysst arbetsliv måste vi som fackliga engagera oss i det politiska arbetet. Vi måste göra det på arbetsplatsen, i det socialdemokratiska partiet lokalt, regionalt och på riksnivå.
Faktum är att ibland ställs frågan varför vi som organisation ska hjälpa och stödja Socialdemokraterna. Det finns ett enkelt svar på det. Det finns bara ett parti som stämmer överens med vår värdegrund och vårt solidariska sätt att värna om allas lika rätt och värde. Alla andra partier verkar för att öka skillnader och klyftor i samhället. Sen finns det ett annat skäl till att vi ska agera som vi gör, det socialdemokratiska partiet är rent historiskt en produkt av den fackföreningsrörelse som vi tillhör.

Partiet skapade inte facket, det var tvärtom. Vi som fackförening måste kämpa för att villkoren på arbetsmarknaden inte försämras, utan tvärtom förbättras. Att kunna, som ung och ny på arbetsmarknaden, skaffa sig en egen bostad, planera för sin framtid är en rättighet som ska vara självklar för alla.
När anställningarna blir osäkra, hamnar ung som gammal i en situation som innebär ett beroende av att vara tillgänglig dygnet runt. För tänk om man missar ett jobb på grund av att man inte hann svara. Vilket gör att någon annan fick jobba.
Detta sätt att hantera arbetskraft liknar det som fanns i början av 1900-talet, som i sin tur bidrog till att
fackföreningsrörelsen växte fram och i förlängningen skapade den välfärd som vi ser idag. Den välfärd som är under attack från allianspartierna och ”kompisen” SD.

Om vi vill att utveckling av samhället ska ske så måste vi försvara anställningstryggheten och med vårt fackligt-politiska arbete ge kommande fackföreningsmedlemmar bästa möjliga förutsättningar.
Vad det handlar om är att på alla sätt som står oss till buds sprida kunskap om vilka det är som står upp för oss arbetare, och det finns bara ett parti, Socialdemokraterna, som är för ett jämlikt samhälle där allas lika rätt och värde är grunden för de beslut som tas.

Vi är inte alltid överens med Socialdemokraterna och de förslag som läggs fram. När detta sker ska vi som organisation tala om det och ställa politiker mot väggen utifrån vårt perspektiv. Vilket är löntagarnas, inte arbetsgivarens perspektiv. Eller någon annans. Vi måste ta diskussionen på arbetsplatsen som handlar om vår vardag, våra jobb, vår anställningstrygghet.
Stefan Hortlund