Gapet mellan arbetare och tjänstemän växer

– Tjänstemännen inom livsmedelsindustrin har haft en bra löneutveckling, säger Gerald Lindberg, Livs andre ordförande. För oss innebär det att vi kan konstatera att det finns ett löneutrymme att ta av. Arbetsgivarna har uppenbarligen inte haft något problem att höja lönerna för denna grupp. [Läs mer…]