Varför förhandla under hot?

Regeringen har tillsatt en utredning med uppdrag att försämra arbetsrätten. Utredningen har fått direktiv som visar vad den ska åstadkomma: Tydligt utökade undantag från turordningsreglerna, och att det ska bli billigare för arbetsgivare att säga [Läs mer…]

Åter samma visa

Löneförhandlingarna har börjat. Som vanligt finns det inga pengar kvar när aktieägarna har fått sitt. Det finns alltid en anledning till att jobbarna inte ska få något. Ska vi gå bakåt i tiden, till den [Läs mer…]

Ungdomsverksamheten – en strimma av hopp

För dagens ungdomar kan framtiden verka ”nattsvart”, arbetsmarknaden blir mer otrygg för varje dag som går samtidigt som fackföreningsrörelsen drabbas av en sjunkande organiseringsgrad och en ökande medelålder. Unga känner helt enkelt inte att fackföreningsrörelsen [Läs mer…]

SD vill försvaga arbetarnas inflytande

Sverigedemokraterna har i sitt budgetförslag presenterat en idé om att regionala skyddsombud inte längre ska väljas av facken, utan tillsättas som byråkrater hos Arbetsmiljöverket istället. Anledningen sägs i budgetförslaget vara att de regionala skyddsombuden är [Läs mer…]