Ungdomsverksamheten – en strimma av hopp

För dagens ungdomar kan framtiden verka ”nattsvart”, arbetsmarknaden blir mer otrygg för varje dag som går samtidigt som fackföreningsrörelsen drabbas av en sjunkande organiseringsgrad och en ökande medelålder. Unga känner helt enkelt inte att fackföreningsrörelsen [Läs mer…]

SD vill försvaga arbetarnas inflytande

Sverigedemokraterna har i sitt budgetförslag presenterat en idé om att regionala skyddsombud inte längre ska väljas av facken, utan tillsättas som byråkrater hos Arbetsmiljöverket istället. Anledningen sägs i budgetförslaget vara att de regionala skyddsombuden är [Läs mer…]

Fördelar med eget bibliotek

Det är en fröjd att genom ett arbetsplatsbibliotek kunna bidra till ett ökat läsande. Genom att ha blandad litteratur är målet att nå så många som möjligt. Ett bibliotek erbjuder också besökarna en lugn stund och [Läs mer…]