Dessa flyktingar?

Det cirkulerar många åsikter kring vad flyktingarna kostar. Som pensionär kan jag notera att skatteflyktingarna får skattelättnader samtidigt som pensionärerna har det knaggligt. 130 miljarder kronor försvinner till skatteparadis varje år. Trots att dessa skatteflyktingar [Läs mer…]

Använd munskydd rätt

Munskydd använder man för att skydda andra, inte primärt sig själv. Viktigt är att lära sig HUR man använder och hanterar munskydd rätt om man ska använda sådana. Sprita händer, sätt på munskydd genom att [Läs mer…]

Utvandring gör oss fattiga

Invandring och integration är ett stort debattämne i samhället. Det som sällan diskuteras är utvandringen. Regelbundna folkräkningar har genomförts i Sverige sedan mitten av 1700-talet. Befolkningsstatistik från SCB 1749-2019 visar att det i Sverige utvandrat [Läs mer…]