Mer medlemsnytta?

[Ur nummer: 06/2004] Nu har det kommit en utredning -”Ännu mer medlemsnytta” – som föreslår att förbundet centraliseras ytterligare på bekostnad av det demokratiska inflytandet på avdelningsnivå. Dessutom föreslås att avdelningarna skall ”beskatta” medlemmarna om [Läs mer…]

Är detta tacken?

[Ur nummer: 05/2004] I april förra året skadade jag vänster armbåge vilket resulterade i tre veckors sjukskrivning. Började sen arbeta igen. Men i augusti kom smärtan åter. Blev sjukskriven igen. Fick cortisonsprutor och akupunktur. Det [Läs mer…]

Vi kan göra mer

[Ur nummer: 05/2004] Vi i Livs avd 5 Malmö genomför varje år en 40 timmars utbildning under rubriken Bättre Arbetsmiljö. Deltagarna kommer från olika livsmedelsbranscher. Nytt för i år är att vi har två deltagare [Läs mer…]