Ölskatten då?

[Ur nummer: 09/2004] Trots att det de senaste åren försvunnit 1 500 jobb i den svenska bryggeribranschen presenterar regeringens alkoholinförselutredare ett förslag som inte stoppar den massiva gränshandeln och smugglet med öl. Utredningen riktar helt [Läs mer…]

Fler avtal tecknade …

[Ur nummer: 06/2004] Ytterligare fem avtal har nu undertecknats. * Kvarnavtalet,Wasabröd och OLW Nu är det avtalsklart även inom Kvarn, Wasabröd och OLW och i ekonomiskt hänseende är de avtalen liktydiga med det huvudavtal som [Läs mer…]

Blodigt allvar

[Ur nummer: 06/2004] Det jag har hört och läst om Tjänstedirektivet kan ha varit fel, men om man ser hur det är formulerat kan man fundera på var tjänstemännen finns politiskt. De tycks inte ens [Läs mer…]

Mer medlemsnytta?

[Ur nummer: 06/2004] Nu har det kommit en utredning -”Ännu mer medlemsnytta” – som föreslår att förbundet centraliseras ytterligare på bekostnad av det demokratiska inflytandet på avdelningsnivå. Dessutom föreslås att avdelningarna skall ”beskatta” medlemmarna om [Läs mer…]