Missnöjet växer!

[Ur nummer: 12/2004] l Icas nya köttpack i Västerås. Hilton food group. Här saknas kompetensen. Olycka efter olycka sker på arbetsplatsen. Missnöjet växer. Men det ser inte ni konsumenter på förpackningen. Så mycket folk som [Läs mer…]

Hur kan det få fortsätta?

[Ur nummer: 12/2004] I de två senaste numren av mål&medel har man skrivit om kameraövervakning på arbetsplatser. Att det inte finns klara regler för hur man får kameraövervaka människor, då de har beträtt en arbetsplats, [Läs mer…]

Tvätta byken!

[Ur nummer: 12/2004] l Det är med djup besvikelse många medlemmar här på Marabou i Upplands-Väsby tagit del av lägenhetsaffärerna inom Anna Johansson-Visborgs stiftelse. De anhöriga och förtroendevalda som vi känner äro icke behövande, detta [Läs mer…]

Pampkulturen suger

[Ur nummer: 12/2004] När man engagerar sig fackligt gäller inte samma linje som om man engagerar sig i en karriär inom näringslivets toppskikt. Det är inte så att man ska se sitt fackliga engagemang som [Läs mer…]

Tack för bra artikel!

[Ur nummer: 11/2004] Jag vill bara tacka Hans Axelsson för en strålande artikel, i förra numret av mål&medel, om fördelning av resurser i offentlig sektor. Jag tror att den visade på något som många är [Läs mer…]

Mänskliga rättigheter

[Ur nummer: 11/2004] På DN debatt den 20 oktober hävdar Ilmar Reepalu med flera att EBO-systemet  för asylsökande helt bör avskaffas. Tanken bakom förslaget kan synas gott. Att vilja bekämpa de sociala och hälsorelaterade problem, [Läs mer…]

Vill du bli vd?

[Ur nummer: 11/2004] Är du en i mängden som tror att du kommer att bli chef när du blir ”Stor” eller dokusåpakändis? Ensam är du stark, du behöver ingen arbetstrygghet, du kommer att tjäna  så  [Läs mer…]

Vi stödjer bilarbetarna

[Ur nummer: 11/2004] Livsmedelsbranschen har drabbats hårt av nedskärningar och avskedanden den senaste tiden. Därför känner vi stor solidaritet med den kamp  som bilarbetarna  just nu utkämpar, inte enbart med bilarbetarna i SAAB fabriken i [Läs mer…]

Ni borde tänka er för

[Ur nummer: 10/2004] Jag tycker mål&medels journalister borde tänka efter så att man inte sprider nationalistiska fördomar. Jag tänker då på rubriken ”Polacker styckade utan avtal”, i förra numret av tidningen. Det viktiga i artikeln [Läs mer…]

Vad är skillnaden?

[Ur nummer: 10/2004] Varför får man dra av förlusterna på aktier i deklarationen men inte på lotto, triss, trav och andra spel? Kan någon förklara skillnaden, för mig, på aktier och spel?Micke