Fakta * Lena Sommestad

[Ur nummer: 07/2011] Lena Sommestad kan konsten att ständigt vara i hetluften. Många ville se henne som ny partiledare. Nu är hon aktuell igen. Hon är en av fyra som kandiderar till posten som ordförande [Läs mer…]

Fakta * Ecosante – ekologisk hälsa

[Ur nummer: 07/2011] Ecosante är ett ekologiskt synsätt på människans hälsa. Ur ett helhetsperspektiv (ekosystem) undersöker man relationen mellan miljön, människans hälsa och hållbar utveckling. Man gör fältstudier där också de som ska undersökas deltar [Läs mer…]

Fakta * Ekosystemtjänster

[Ur nummer: 07/2011] På 70-talet introducerade ekonomer begreppet ”ekosystemtjänster”. De ville synliggöra den nytta vi har av naturen. På 90-talet började begreppet att användas. I dag försöker man mäta och sätta pris på gratistjänsterna. Drygt [Läs mer…]

Fakta * Gentrifiering

[Ur nummer: 07/2011] Social förändringsprocess som består i att individer med hög socioekonomisk status flyttar till stadsdelar som traditionellt har dominerats av individer ur lägre sociala klasser eller från etniska minoriteter. Förändringarna leder ofta till [Läs mer…]

Fakta * Arbetslösa

[Ur nummer: 06/2011] Arbetslösheten bland ungdomar, i åldern 18-24, i Eslöv är lägre än genom?snittet. Öppet arbetslösa är 4,3 procent. I olika program befinner sig 6,5 procent. Sammanlagt uppgår arbetslösheten till 10,8 procent.

Fakta * Utbildningsprojektet

[Ur nummer: 04/2011] 653 studenter har genomgått arbetsmiljöutbildningen som funnits i sex år. Av dessa studenter har omkring 400 gått den den grundläggande utbildningen som är tvåårig och leder till att de kan få till [Läs mer…]

Fakta * Vad händer med motionerna?

[Ur nummer: 04/2011] Alla avtalsmotioner ska behandlas i förbundsstyrelsen och redovisas på förbundsmötet. Därefter hänskjuts de till respektive förhandlingsdelegation. Deadline för att skriva en motion är förbundsmötet i maj. Gerald Lindberg, Livs andre ordförande, säger [Läs mer…]

Fakta * Avtals-motionerna från Arla

[Ur nummer: 04/2011] 65 kollektivare jobbar på Kvibille mejeri. På klubbmötet den 14 februari då också Solweig Larsson, Livs mejeriombudsman var med, behandlades och antogs sju motioner. Förutom de nämnda om permission och förstadagsintyg uppmärksammades [Läs mer…]