Smittrisk inom kycklingindustrin

Den som jobbar med uppfödning och slakt av kyckling löper en förhöjd risk att smittas av antibiotikaresistenta bakterier. Det framkom på Arbetsmiljöverkets seminarium i Stockholm i september. Det är de antibiotikaresistenta ESBL-bakterierna som är problemet [Läs mer…]

”Håll liv i kraften”

– Nu måste vi hålla liv i den kraft vi hade i valrörelsen och fortsätta samtalen och medlemsrekryteringen, säger Eva Guovelin, Livs förbundsord-förande. Under valrörelsen genomförde Livs 39 175 samtal och totalt ringde LO-förbunden cirka 660 000 [Läs mer…]

Finska Livs går ut i strejk

För att försvara anställningstryggheten går över 4500 arbetstagare i livsmedelsbranschen i Finland ut i politisk strejk onsdagen den 3 oktober. Finlands Livsmedelsarbetareförbund SEL har tagit ut 15 arbetsplatser. Merparten av dessa utgörs av arbetsgivare med [Läs mer…]

Branden väckte liv i klimatfrågan

Sommarens värmebölja och bränder har väckt nytt liv i klimatfrågan. Brist på foder och utebliven vallskörd har drabbat köttbönderna. För att hjälpa till har Siljans Chark ökat kapaciteten i återtagsslakten. Roger Carling, slakterichef vid Siljans [Läs mer…]