De flesta vill ha mer ledigt

Livs har undersökt hur medlemmarna väljer att använda arbetstidskontot Att använda arbetstids­kontot för att ta ut betald ledighet blir allt populärare ju äldre man blir. Det är också könsbundet. Kvin­nor gillar ledighet mer än män. [Läs mer…]

Skyddsanordning satt ur funktion

Arbetsmiljöverket anmäler bageriföretag efter olycka En anställd på Götheborgs Bageri & Konditori AB ska­dade vänstra handen när hon skulle ta bort deg­smu­lor från bandet på en bage­rimaskin. Någon hade satt skyddsanordningen över maskinens riskområde ur [Läs mer…]

Maskinrengöring – ett riskmoment

Arbetsmiljöverket ställer krav på Fazer efter svår olycka Rengöring av maskiner är ett arbete med särskilda risker, där arbetet kan leda till allvar­liga olycksfall om utrustningen inte hanteras med kunnighet och försiktighet konstaterar Arbetsmiljöverket. Detta [Läs mer…]

Norsk protest

Tusentals arbetare strejkade i en timme mot dagligvarukedjorna I maj gick tusentals nor­ska livsmedelsarbetare ut i en timmes politisk strejk mot dagligvaruhandeln. Det handlade om en fack­lig protest, som norska Livs genomförde tillsam­mans med LO, [Läs mer…]