Livs kongress 2021

* Livs kongress äger rum den 27–31 maj 2021 i Västerås. Val av kongressombud görs av medlemmarna på klubbmöten. Klubben har rätt till ett ombud för varje påbörjat 150-tal medlemmar. * Klubbarnas medlemsantal den 31 [Läs mer…]