Sex timmars arbetsdag!

Inför kongressen kommer det utan tvekan komma in en rad motioner som på olika sätt kommer kräva att Livs verkar för att vi äntligen ska få sex timmars arbetsdag med bibehållen lön. Efter hundra år [Läs mer…]

Livs kongress 2021

* Livs kongress äger rum den 27–31 maj 2021 i Västerås. Val av kongressombud görs av medlemmarna på klubbmöten. Klubben har rätt till ett ombud för varje påbörjat 150-tal medlemmar. * Klubbarnas medlemsantal den 31 [Läs mer…]