PÅ SPANING Victor Estby

Statarhistoria hålls vid liv Arbetarlitteraturen brukar ses som en ovärderlig svensk kulturyttring. Skildringarna och minnesbevarandet av statarnas villkor bör också räknas dit. I centrum för rörelsen finns Statarmuseet i skånska Torup, som fyllt 25 år [Läs mer…]

PÅ SPANING Victor Estby

Arbetarteater visar Skattkammarön på Youtube Sveriges Arbetarteaterförbund består av kulturföreningar från Malmö i söder till Örnsköldsvik i norr. Vad som framför allt förenar är delandet av arbetarrörelsens värderingar – att arbeta för allas lika värde [Läs mer…]