DAGSVERS Victor Estby

Facket ses ofta som ett hot i nagelsalongsbranschen. Facklig handledning Granskning borde alla klara, så att dagen ock blir värdig för den som är fingerfärdig. Särskilt gäller det den skara som är van att nagelfara.

DAGSVERS Victor Estby

Sverigedemokraterna växer kraftigt i gruppen arbetarväljare, konstateras det efter valet till Europaparlamentet. Sviknas sång De lurade och svikna tror det hjälper en att bära fram och likna dem som stjälper en.