På spaning Victor Estby

När de döda går igen… Numera är det svenska folkets historia  mer än bara dess konungars. En söndag i september är det folkvandring till Svanskogs kyrkogård.  Det är söndagsgudstjänst i kyrkogårdens vackra kapell och korvgrillning efteråt. [Läs mer…]

PÅ SPANING Victor Estby

Nytt trämonument hyllar pigors och drängars slit Arbetarkulturen har ofta uteslutit bondeproletariatet. De som arbetar inom jord- och skogsbruk har traditionellt betraktats som svårplacerade i berättelser om arbetarklass. Där har fabriksarbetarna varit i centrum. Men [Läs mer…]

Konstant spänning till det bittra slutet

Mats Strandberg, Konferensen, Norstedts 2020. Kommunens exploaterings-avdelning samlas till personalkonferens i en stugby vid Kolarsjöns strand. Låter det knastertorrt? Lugn, Sveriges svar på Stephen King, Mats Strandberg, sitter vid tangentbordet och leder oss ner till [Läs mer…]