Olyckligt tjat om kompetens

[Ur nummer: 04/2003] Såväl många arbetsgivare som fackliga företrädare har under senare år energiskt hävdat att det behövs mer kompetens i produktionsledet. Mer duktigt folk, helt enkelt! Må så vara! Men vad är det för [Läs mer…]

Inget klös i avtalen

[Ur nummer: 02/2003] Inte sakta och sövande utan i ett rasande raskt tempo är det fackliga inflytandet på lokal nivå på väg att malas sönder och samman. På många arbetsplatser har enskilda individers anställningstrygghet idag [Läs mer…]