En olägenhet för oss alla

[Ur nummer: 12/2004] Sett utifrån ett stockholmskt grodperspektiv kan knappast någon under de senaste fyra veckorna ha undgått den fylliga massmediala informationen att ”fackpampar”, företrädesvis med hemhörighet i Livs avdelning 4 Stockholm, i skydd av [Läs mer…]

Ned med allt och upp med humöret!

[Ur nummer: 11/2004] Det är många komponenter i vårt nuvarande samhällsbygge som det finns all anledning att förhålla sig skeptisk till: Arbetstillfällena blir färre och färre, våra skattefinansierade trygghetssystem luckras upp, vårt kollektiva ägande  privatiseras [Läs mer…]

Akterseglade i IT-samhället

[Ur nummer: 10/2004] Kan en Livs-medlem utan någon som helst erfarenhet av datorvärlden (åta sig ett fackligt förtroendeuppdrag idag? Även om frågan är provocerande är den i högsta grad berättigad, då informations- och tankeutbytet inom [Läs mer…]

Än sen då?

[Ur nummer: 07/2004] Söndagen den 13 juni masade sig 1,8 miljoner av oss i väg till vallokalerna runt om i landet och röstade i EU-valet. (644 000 poströstade dessutom veckorna innan) Tisdagen den 22 juni [Läs mer…]

Välj rätt sida!

[Ur nummer: 06/2004] Oavsett om du tycker det är himmel, helvete eller mittemellan. Nu är vi i Sverige, tillsammans med 332 miljoner röstberättigade invånare i 24 andra europaländer, med i EU och den 13 juni [Läs mer…]