Stärkt rätt att larma anonymt

Nyligen fick vi en ny lag i Sverige, visselblåsardirektivet. Den innebär att du anonymt kan larma om missförhållan-den på din arbetsplats eller på en extern arbetsplats, till Livsmedelsverkets vissel-blåsarfunktion.  – Vi kommer att anlita extern [Läs mer…]

Årets mat är vegetarisk

De senaste fyra åren har branschorganisationen Livsmedelsföretagen frågat svenskarna vilken mat eller dryck som varit mest trendig eller aktuell under året. 2018 var det grönkål, 2019 kål och 2020 seglade potatisen upp som vinnare. Och [Läs mer…]

Kronfågel drabbat av campylobakter

Återfall. Kronfågel i Valla, mellan Flen och Katrineholm, har återigen drabbats av campylobaktsmitta. Enligt bolagets tillbudsrapport till Arbetsmiljöverket i början av november har en av bolagets operatörer blivit smittad.

Pia Qvarnström

Företag: Swedish Temptation AB Omsättning: 4 miljoner kronor  Titel: Grundare av Mögelmat som idag heter Swedish Temptations AB. Bor: I Karlshamn. Intressen: Klättra, yoga, ridning och att sjunga i kör.  Nyaste produkten: Produkter skapade av [Läs mer…]

Löfbergs som företag

Antalet anställda: 350. Varav 85 personer jobbar i produktionen och cirka 45 personer är kollektivt anslutna till Livs. Konkurrenter: Gevalia som ägs av JDE, Zoégas som ägs av Nestlé, Arvid Nordquist som ägs av en [Läs mer…]