Låg användning av antibiotika

RESISTENSLÄGET. Varje år redovisar Statens Veterinärmedicinska anstalt och Folkhälsomyndigheten en rapport om antibiotikaanvändningen och resistenssidan. På båda områdena har Sverige en gynnsam situation jämfört med många andra länder. Inom veterinärmedicin har antibiotikaförsäljningen minskat kraftigt sedan [Läs mer…]