”Ett ödesval”

Berit Müllerström, 2:e vice ordförande för LO, lyfte fram nästa års val som ett ödesval när hon talade på ungdomsforumet. Hon talade även om vikten av organisering och rekrytering som var temat på forumet: – [Läs mer…]

Nya regler för utstationering

Till slut lyckades EU:s medlemsländer komma överens om ändrade regler för den som jobbar tillfälligt i ett annat EU-land än det egna, det så kallade utstationeringsdirektivet. Principen om ”lika lön för lika arbete” får brett [Läs mer…]

En viktig bok om dagens arbetsmarknad

Med stöd av Handels har Jenny Wrangborg, poet och butiksanställd, satt samman en antologi där journalister, fackliga företrädare och vanliga handelsanställda berättar om arbetsvillkoren. Titeln är talande: Lösa förbindelser – om kampen för fasta förhållanden i [Läs mer…]

Scot Walker

* Scot Walker jobbar på en kycklingfabrik i Cambuslang utanför Glasgow som har över 300 anställda. Det har han gjort i 28 år. * Organisationsgraden är hög, drygt 80 procent, men fabriken har bytt ägare [Läs mer…]

Spännande inspirationsdag

Den 5 oktober klockan 09.30 slogs dörrarna upp på Örenäs slott för våra kvinnliga medlemmar och förtroendevalda i region Syd, 26 kvinnor från olika delar av regionen var närvarande vid vår Inspirationsdag. Dagen började med [Läs mer…]