Tre olyckor på en månad på Atria

Bristande rutiner i arbetsmiljöarbetet och tre olyckor har lett till att Atrias anläggning på Fosie industriområde i Malmö åtalsanmälts av Arbetsmiljöverket som kräver omfattande åtgärder. Arbetsmiljöverkets inspektion föranleddes av tre allvarliga arbetsplats-olyckor i november 2016. [Läs mer…]

Kronfågel pausar nytt slakteri

Scandi Standards som äger Kronfågel har valt att pausa den stora investeringen i ett nytt kycklingslakteri i Kristianstad. De nödvändiga tillstånden från Länsstyrelsen dröjde och under våren 2017 valde Kronfågel att säga upp hyresavtalet på [Läs mer…]