Bort med dagens nystartsjobb

Nystartsjobben betalas ofta till två tredjedelar av arbetsförmedlingen. Den kräver inte – i motsats till alla andra anställningsstöd – att arbetsgivaren har kollektivavtal eller erbjuder likvärdiga villkor, inte bara vad gäller lön, utan också för [Läs mer…]

Orkla Foods i Frödinge

På Orkla Foods mejeri i Frödinge används ett databaserat system för kemikaliehantering, Intersolia. Det finns också en pärm med säkerhetsblad över kemikalierna som kan skickas med ambulanspersonalen vid en olycka. Mejeriet i Frödinge är en [Läs mer…]

Nya utredningar om ökad export

EXPORT Handeln med livsmedel har ökat starkt under de två senaste decennierna. Den svenska importen har ökat mer än exporten, vilket är ett problem för den svenska livsmedelsindustrin och jordbruket. För att skillnaden och problemen [Läs mer…]