Novell • Hoppet

– en novell av Ulla Englsperger Jag tog mina matteböcker och gick in och satte mig på verkstan. Under sena eftermiddagen var jag alldeles ensam där. Pappa hade för längesedan dragit kontakten ur limpannan och [Läs mer…]

LO-ekonomer om flyktingkrisen

PROGNOS. Flyktingmottagandet kommer på kort sikt att stimulera svensk ekonomi men kommer på lite längre sikt att skapa stora utmaningar. Arbetslösheten kommer inte att sjunka i samma takt som hittills i år eftersom arbetskraften blivit [Läs mer…]

Bort med dagens nystartsjobb

Nystartsjobben betalas ofta till två tredjedelar av arbetsförmedlingen. Den kräver inte – i motsats till alla andra anställningsstöd – att arbetsgivaren har kollektivavtal eller erbjuder likvärdiga villkor, inte bara vad gäller lön, utan också för [Läs mer…]

EU-kommissionen står fast om GMO

EU-parlamentet röstade i slutet av oktober med mycket övertygande majoritet nej till kommissionens förslag om att enskilda länder eller regioner ska få möjlighet att begränsa eller stoppa genmodifierad mat och djurfoder som fått godkännande på [Läs mer…]

”Arbetare är inte krispiga”

Det var Åke Olsson, journalist på tidningen Arbetaren, som inledde den svenska granskningen av media i boken ”Massmedia som informationshinder”. Den första upplagan kom redan 1978. På den tiden fann Åke Olsson (och andra som [Läs mer…]