Mikael har koll på mejeribjässarna

– Vi försöker få till anställningsförhållanden som är värda namnet inom mejerisektorn, säger Mikael Larsson, som sitter i styrgruppen för IUL:s fackliga mejeridivision. Mejerisektorn är den mest globaliserade. Priset på mejerivaror, framförallt mjölkpulver, bestäms på [Läs mer…]