LO kräver åtgärder

LO vill att regionernas prioriteringsordning för vaccinering ses över. – Det är bra att vårdpersonal och de som jobbar inom äldrevården prioriteras, men även barnomsorgen, kollektivtrafiken, transporter och handeln måste fungera. De bör vara bland [Läs mer…]

Fakta• Grådö mejeri

1953 startade verksamheten vid Grådö Mejeri. Det drevs av Milko mellan 1991 och 2011. 2011 gick Milko upp i Arla och Konkurrensverket tvingade Arla att sälja mejeriet i Grådö till Coop. 2014 såldes Grådö till [Läs mer…]