Fler arbetslösa kvinnor än män

Arbetslösheten minskar, bland både inrikes och utrikes födda, det visar färska siffror från Statens statistiska centralbyrå, SCB.  Under fjärde kvartalet 2021 minskade arbetslösheten. 410 000 personer, i åldern 15–74 år, var arbetslösa då, vilket motsvarar en [Läs mer…]

Nu kan du käka hussyrsa

Klimatsmart. Som tredje insektsart har hussyrsan godkänts som livsmedel inom EU. Mål & Medel har tidigare berättat om företaget Tebrito, som gör proteinmjöl av mjölmask, som tillsammans med europeisk vandringsgräshoppa tidigare godkänts som livsmedel av [Läs mer…]